Utbildning till certifierad pannskötare

SKKF har valt att samarbeta med Marklund Solutions när det handlar om utbildning inför det kommande certifieringsprovet enligt AFS 2017:3. Arbetsmiljöverket har beslutat att personal som använder, kontrollerar och övervakar trycksatta anordningar ska bli certifierade genom ett kunskapsprov (certifiering) enligt AFS 2017:3.
Från den 1 december 2022 ska den som arbetar med och övervakar en krematorieanläggning vara certifierad enligt AFS 2017:3. Utbildning starta under våren och ske genom en inspelad introduktionsutbildning som är anpassad för krematorieverksamheten, två lärarledda halvdagar(på distans), självstudier via en utbildningsportal med övningsprov och slutligen certifiering.
Mer information och anmälan. OBS: Sista anmälningsdagen är 29 april 2021.