TCYK:s arbete bär frukt

Som enda skola i Sverige är ABF Vux med och arbetar fram en ny metod för språkutveckling i kombination med validering och lärande. Det är Trädgårdsnäringarnas centrala yrkeskommitté (TCYK) som fått pengar av Arbetsförmedlingen för att utveckla undervisningsmetoden som ska påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Behovet av arbetskraft är stort i hela Sverige. TCYK samarbetar med det kommunala bolaget Framtiden AB. Läs mer här.