TCYK tar sats för utemiljöbranschen

TCYK:s hemsida presenteras nya filmer som tagits fram för att sprida information om det viktiga arbetet att öppna vägar för nya medarbetare in i vår grönytebransch och för kompetensutveckling av befintliga medarbetare.

TCYK bjuder också in till en serie webinarier under våren 2021 med start i februari med tre alternativa datum till ett allmänt webinar, som senare ska följas av en serie fördjupande webinar med olika teman riktade mot arbetsgivare, yrkesbedömare, språkstödjare och utbildningsanordnare.

Info om den första webinaren.