Allmänt, Utbildning

TCYK satsar på validering av yrkeskunskaper

I början av oktober publicerade TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, sina planer för hur kompetensförsörjning inom grön sektor kan stärkas med bland annat validering.

Inledningsvis handlar det om att integrera TCYK:s yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljö, med valideringssystemet OCN. OCN är en digital plattform där yrkesbedömare bekräftar sina yrkesbeviskunskaper och färdigheter till TCYK.

Läs mer i pressmeddelandet.

TCYK har bred uppslutning i branschen med företrädare från Kommunal, Gröna Arbetsgivare, FSK, SKKF m.m.
Läs mer på www.yrkesbevis.com

Som ett led i detta arbete genomför TCYK en konferens i Stockholm den 27 november.
Konferensen är avgiftsfri och komplett program kommer den 17 oktober. Läs mer om konferensen här.