Corona, Pandemi, Utredningar

SKKF:s Pandemiutredning

Styrelsen för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, gav hösten 2021 SKKF:s dåvarande vd, Jan-Olov Andersson, i uppdrag att beskriva och utvärdera samhällets förmåga att möta en situation med många avlidna under en kortare period. I utredningen har vi studerat hur samhället klarade av att omhänderta avlidna under rådande pandemi och även belyst vilka förutsättningar som finns att hantera situationer i framtiden med ännu fler avlidna under en kortare tidsperiod.

Utredningen genomfördes under våren 2022 . Viktiga delar i utredningen är den enkät som skickats till och de intervjuer som hållits med olika samhällsaktörer, så som begravningshuvudmän, krematoriehuvudmän, regioner(sjukvårdshuvudmän), kommuner, myndigheter, begravningsbyråer, Svenska kyrkans stift, samt andra berörda aktörer som är verksamma i arbetet med att omhänderta avlidna. Ni finner utredningen i sin helhet via bilden till vänster. Ta del av utredningen via bildlänken till vänster.