SIS Standard för trädvård

Träd har stora värden, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. De håller oss både friska och glada. Det vilar därför ett stort ansvar på alla inte minst kyrkogårdsförvaltningar att ta hand om träden på bästa möjliga sätt. För att göra det och tala samma språk har SIS tagit fram standarder för trädvård. Dessa standarder och ett inspelat webbinarium finns att ta del av via följande länk.