Ny vd på SKKF

SKKF:s styrelse meddelar att från och med den 1 april 2022 är Mattias Schultz ny vd för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Mattias kommer närmast från en befattning som kyrkogårds- och fastighetschef i Karlskrona Aspö pastorat. Styrelsen och kansliet säger varmt välkommen till Mattias! Nuvarande vd Jan Olof Andersson kommer att fortsätta arbeta inom begravningsverksamheten, främst via Stiftelsen IGNIS och IGNIS Försäkringar.