Allmänt

Ny vd för SKKF

SKKF:s styrelse meddelar att från och med den 1 april 2022 är Mattias Schultz ny vd för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF. Mattias kommer närmast från en befattning som kyrkogårds- och fastighetschef i Karlskrona Aspö pastorat.
Styrelsen och kansliet säger varmt välkommen till Mattias. Nuvarande vd, Jan Olof Andersson, kommer att fortsätta arbeta inom begravningsverksamheten, främst via Stiftelsen IGNIS och IGNIS Försäkringar.