Allmänt, Ekonomi

Redovisning metallåtervinning 2019

Inbetalning till Allmänna arvsfonden 2019 (2018):
Svenska kyrkan via Fönix: 56.752.912:- (67.796.683:-)
Stockholm stad via OrthoMetals: 10.227.711:- (24.819.405:-)
Malmö pastorat via OrthoMetals: 6.616.672:-

TOTALT 2019: 73.597.295:- (92.617.662:-)

.