Konferens fossilfri begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten i Sverige har en intensiv grönyteskötsel och drift av flera byggnader och krematorier. Detta medför en stor belastning, i form av utsläpp, på vårt klimat och miljön. Dessa utsläpp måste minska och som en del för att nå målet Fossilfri begravningsverksamhet 2023 bjuder SKKF, Svenska kyrkan och Sensus in till en konferens om omställningen från fossilt till fossilfritt.

  • När: den 17 november 2021, kl. 09.00-15.30
  • Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut till anmälda deltagare.
  • Vem: Chefer, arbetsledare och kyrkogårdspersonal samt förtroendevalda
  • Pris: 300 kr/person

 

Arrangörer: SKKF, Svenska kyrkan och Sensus

Till anmälan