Biologisk mångfald på kyrkogården

Hotade arter räddas på Berthåga kyrkogård i Uppsala. Följ med på en resa om hur livsutrymme skapas för gullvivor och salamandrar. Klicka på länken ovan och lyssna när bland annat Lisa Gustavsson Flygt från Svenska kyrkan i Uppsala beskriver deras resa med omvandlingen.