Begravningsavgiften sänks 2023

Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för nästa års begravningsavgift till 25,8 öre per hundralapp, en minskning med 0,3 öre från föregående år. Sänkningen är ganska marginell (-1,16%) men ändå en sänkning. Vi får nu ett snitt över tre år(2021-2023) på 25,73 öre vilket medför att 2023 års avgift nästan exakt ligger på snittet. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida.