Begravningsavgift 2021: 25,3 öre

Begravningsavgiftssatsen för 2021 blir 25,3 öre per intjänad hundralapp. Detta är en ökning med 0,3 öre i förhållande till 2020. Begravningshuvudmännen inom Svenska kyrkan har äskat  drygt 4.9 miljarder för verksamheten 2021 vilket är en ökning med drygt 73 miljoner.