Allmänt, Ekonomi

Begravningsavgift 2020: 25 öre

2020 års enhetliga begravningsavgift är fastställd till 25 öre vilket är en sänkning med 0,3 öre från 2019.