Årets kyrkogårdsförvaltning 2021 – Säffle pastorat

I samband med att SKKF efter pandemin åter kan samla fler än 550 personer i Malmö till sin rikskonferens om begravningsverksamheten
i landet, presenterar man också mottagaren av 2021 års titel Årets Kyrkogårdsförvaltning.
Mottagare för 2021 är Säffle pastorat. Som vanligt är det en rad kriterier som juryn, med ledamöter från SKKF, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer samt Sveriges lantbruksuniversitet, bedömer nominerade förvaltningar utifrån.
Läs mer i pressmeddelande och diplom.