Ansvarsdokumentet uppdaterat

Vem ansvarar för vad och hur? Ansvarsdokumentet är en vägledning som klarlägger huvudmannens, församlingens/pastoratets och begravningsbyråns respektive ansvar vid en begravning. Vägledningen utgår från en organisation där en församling/pastorat ansvarar för såväl begravningsverksamhet som begravningsgudstjänst.
Ansvarsdokumentet är uppdaterat med följande tillägg:
Dubbelurna, påse i ceremoniurna, samråd avseende blanketter och vikten av att informera om gravskick.

Som ett komplement till Ansvarsdokumentet har Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation tillsammans med Fonus, SBF och SKKF tagit fram en vägledning för bärning och sänkning av kista. Ni finner det dokumentet här: Bärning och sänkning av kista i samband med förrättning/gravsättning