Ansvarsdokumentet är uppdaterat


Ny uppdatering av Ansvarsdokumentet är publicerat. Tilläggen är följande:

-Hur hantera gravrätter beroende på förra årets dom i Högsta förvaltningsrätten?

-Avsnitt om bärning och sänkning av kista är inkluderat

-Förtydligande avseende kistkort

-Förtydligande avseende transportansvar