Övergripande utbildning

Vård- och underhållsplaner för begravningsplatser

Landets begravningsplatser är ett angeläget och betydande kulturarv. Som ägare och förvaltare har man ett ansvar att bevara, använda och utveckla sin begravningsplats så att dess kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas. Vård- och underhållsplanen är ett viktigt verktyg i detta arbete. Denna utbildningsdag hjälper dig att ge vård- och underhållsplanen ett innehåll som passar för din begravningsplats och få den att fungera som ett stöd i arbetet med dess vård.

Mål
Att ge insikt om varför en vård- och underhållsplan behövs och vilka intentioner som ligger bakom lagkravet på att den ska finnas. Ge kunskap om vad en vård- och underhållsplan behöver innehålla. Likaså ge förståelse för hur man kan använda en vård- och underhållsplan och utnyttja den för planering och vägledning. Kursen hjälper dig också att ta fram förfrågningsunderlag när du ska beställa en vård- och underhållsplan. Du får även en inblick i hur kulturvårdande myndigheter ser på vården av begravningsplatserna, vad som är viktigt att tänka på vid såväl underhåll som förnyelse och hur begravningsplatsen kan fungera som en resurs i formandet av ett hållbart samhälle.

Målgrupp
Förtroendevalda, kyrkoherdar, kyrkogårdschefer, arbetsledare, planerare och övrig kyrkogårdspersonal.

Tid och plats:
9 februari, 13.30-16.30 & 10 februari, 08.30-11.30 – Webbkurs
Webbkursen är uppdelad i två halvdagar. 300:- avgår i webbrabatt!

25 mars – Göteborg

Pris:
3 600:- / medlemsförvaltning
4 000:- /övriga
exkl. moms

Till anmälan

Anmälan