Ledarskap

SKKF:s Ledarskapsprogram

Förändringstakten i vårt samhälle går allt fortare. Kraven på den som är chef eller ledare blir allt större. Idag räcker det inte med att bara ha yrkeskunskaper inom sitt verksamhetsområde. Dagens ledare måste vara en god ledare som kan engagera och utveckla medarbetarna på ett positivt sätt i en allt tuffare miljö. För att lyckas som ledare är det viktigt att ha insikt om hur man reagerar som ledare i olika situationer. Gott ledarskap kräver också kunskap om hur medarbetarna fungerar och reagerar under olika förutsättningar.

Vi inbjuder därför till en ledarutbildning i fem block. Varje block omfattar två dagar. Utbildningen syftar även till att dela med sig av goda erfarenheter och att kunna stötta varandra i det svåra arbetet att vara en god ledare. Antalet deltagare är begränsat till ca 12 personer.

Mål:
Målet med utbildningen är att stärka och utveckla det egna ledarskapet genom ökade kunskaper om den egna rollen som ledare. Du kommer också att få mer kunskap och verktyg till att utveckla det egna arbetslaget, relationer och samarbete på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig även ökade kunskaper inom verksamhetsstyrning och arbetsrätt.

Målgrupp:
Ledare/chefer eller blivande inom kyrkogårds- och fastighetsförvaltning.

Kurslängd:
Totalt 10 dagar. Utbildningen kommer att genomföras i fem block om vardera två dagar.

Kursinnehåll
Block 1: Ledarskap
Block 2: Grupp och organisationsutveckling
Block 3: Konflikthantering och planeringssamtal
Block 4: Arbetsrätt och individuell handlingsplan
Block 5: Verksamhetsstyrning, grupp- och organisationsutveckling, vidareutveckling av ledarskap samt handlingsplan

Tid och plats:
Block 1 : Uppsala – Nytt datum: 9-10 oktober – Gruppen är fullbokad!
Block 2: Uppsala – 18-19 december

Tid och plats för block 3-5 är inte fastställt.

Pris inkl. lunch, kaffe, middag:
44 500:- /deltagare för medlemsförvaltning
46 500:- / deltagare för övriga
Logi: 1400:- / natt

Delfaktureras efter varje block.
Moms tillkommer.