Utbildning för kyrkogårdspersonal

Kyrkogårdens markbyggnad.

Hårdgjorda ytor på kyrkogården

Utbildningen tar upp hur en hårdgjord yta anläggs och underhålls samt hur rätt skötsel ger en hållbar yta.
Genom att hårdgjorda ytor anläggs på rätt sätt och skötsel och underhåll sätts in med rätt intervall kan ytorna hålla under längre tid och därmed ge en bättre driftsekonomi. Hårdgjorda ytor av natursten, betongplattor/sten, asfalt eller grus för gång- och körvägar, sittplatser, serviceplatser eller liknande ytor. Kursen ger kunskap i hur olika ytor ska vara uppbyggda på rätt sätt. Vilka material finns att välja bland, fördelar respektive nackdelar. Vilka skötselinsatser respektive material kräver. Enklare arbeten som förvaltningarna kan göra i egen regi.

Mål:
Att ge kunskap om olika material för en hårdgjord markyta, krav på uppbyggnad, underhåll och skötsel.

Målgrupp:
Kyrkogårdsvaktmästare och övrig kyrkogårdspersonal

Tid & plats
15 februari – Linköping
10 april – Östersund

Pris:
3300:- / deltagare från medlemsförvaltning
3700:- / deltagare från övriga
exkl.moms


Inspelad utbildning

De inspelade utbildningarna går att beställa, med en veckas behörighet. Alla eftersända videoutbildningar kostar 1500:- exkl moms per person. I priset inkluderas digitalt kursmaterial och ett fysiskt kursintyg.

Önskar ni delta flera från varje förvaltning bjuder vi på var femte deltagare. För mycket stora grupper kontakta oss för en offert.

Beställning gör du enklast på formuläret.

Till anmälan

Anmälan