Utbildning för kyrkogårdspersonal, WEBB

Kyrkogårdens beskärning

Grundläggande beskärning av buskar, häckar, klätterväxter och träd.
Växtligheten på kyrkogårdar är viktig.  Buskar, häckar, klätterväxter, perenner, utplanteringsväxter och träd utgör viktiga beståndsdelar och har olika sociala, tekniska, biologiska samt arkitektoniska funktioner.  För att bibehålla och utveckla dessa funktioner måste de skötas och underhållas på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Denna kurs behandlar den viktiga beskärningen av växter och då främst de lövfällande och städsegröna växterna som finns runt om på våra kyrkogårdar. Det är betydelsefullt att du som ansvarar för kyrkogårdens skötsel har kunskaper om hur, när och varför vi beskär samt vilka redskap och hjälpmedel vi använder för de olika arbetena. Kursen kommer ingående att beskriva hur beskärning av buskar, häckar går till samt grundläggande beskärning av park- och prydnadsträd. Kursen kommer vidare att ge förslag på hur man ”rättar till” felaktigt beskurna växter där så är möjligt. Kläder och skor tas med för utomhusbruk då vi går ut och tittar på växtligheten i närheten (ej praktiska övningar).

Mål:
Att ge kunskaper om lämpliga beskärningsverktyg. Att ge förståelse hur växter reagerar på olika beskärningsingrepp. Att skapa förståelse för hur beskärningstidpunkten kan vara av betydelse. Att ge grundläggande kunskaper om hur olika växter beskärs på ett korrekt sätt. Att ge information om arbetsmiljö och säkerhet vid beskärningsarbeten.

Målgrupp:
Kyrkogårdspersonal och andra utemiljöarbetare.

Tid & plats
6 oktober – Skellefteå
20 oktober – Falun
3 november – Jönköping
9 november 13.30-16.30 – 10 november 08.30-11.30. WEBB
17 november – Malmö

Pris:
2 950:- /exkl moms från medlemsförvaltning
3 350:-/exkl moms från övriga

För alla livesända videoutbildningar avgår 300:- i webbrabatt!

Till anmälan

Anmälan