Utbildning för vaktmästare

Fortbildningsdag för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Fördjupad inblick i yrkesrollen
Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare runt om i landet har ett ansvarsfullt och varierat serviceyrke i församlingens tjänst. För dig som har praktisk erfarenhet av yrket ordnar vi nu en intressant fortbildningsdag.

Mål:
Att ge fördjupad inblick i och kunskap om arbetets särskilda utmaningar, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler som behöver beaktas och förebyggas.

Målgrupp:
Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Tid & plats
Höst 2020