Övergripande utbildning

Återbruka och utveckla

Framtidsstrategier
Gamla gravar och gravkvarter är en resurs för framtiden. På många kyrkogårdar och begravningsplatser ökar antalet återlämnade gravplatser. Ibland står nästan hela kvarter utan aktiva gravrätter och på många gravplatser står den gamla gravvården kvar. För kyrkogårdsförvaltningarna innebär detta ökande skötselkostnader samtidigt som delar av kyrkogården blir allt mer öde. För att undvika detta kan såväl enskilda gravplatser som större områden användas på ett nytt sätt. Stora familjegravar, stenfriser och häckar kan ofta återanvändas. Det gäller även äldre gravområden med så kallade allmängravar. Återbruket kan handla om att infoga nya gravskick, exempelvis askgravlund och askgravplatser, bland de äldre gravarna eller om att göra en ny gravplatsindelning. Kursen visar hur man konkret och stegvis kan gå tillväga för att förnya en äldre gravplats eller ett helt gravområde. Förnyelsen måste ske med hänsyn till kulturhistoriska värden. I kursen sker en genomgång av hur dessa värden både kan bevaras och utvecklas i ett nytt sammanhang.

Mål:
Att visa hur man genom återbruk kan levandegöra äldre delar av en begravningsplats, minska behovet av ny gravmark och samtidigt erbjuda invånarna ökad valfrihet beträffande gravskick.

Målgrupp:
Förtroendevalda samt chefer, arbetsledare och övrig kyrkogårdspersonal.

Tid & plats
10 februari 13.30-16.30 & 11 februari 08.30-11.30 – Webbkurs
Webbkursen är uppdelad i två halvdagar. 300:- avgår i webbrabatt!

16 februari – Oskarshamn – Inställd!
18 mars – Falkenberg
15 april – Nyköping

Pris:
3 200:- /medlemsförvaltning
3 600:- /övriga
exkl. moms

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmail