Ledarskap

Arbetsledarutbildning steg I

Bakgrund och förutsättningar
Lagförmän och arbetande förmän är på många arbetsplatser viktiga länkar som organisatörer och förmedlare mellan fältpersonal och arbetsledning. Ibland går man in som ersättare och handlägger arbetsuppgifter som arbetsledaren vanligen gör. Lagförmännen rekryteras ofta efter praktik och eventuell utbildning till arbetsledare och är därför en viktig personalgrupp för vidareutveckling och kompetenshöjning.

Mål
Att ge grundläggande kunskaper om avtals-, arbetsmiljö- och relationsfrågor, arbetsledning och arbetsledarrollen, begravningslagstiftningen, organisation och personlig utveckling.

Målgrupp
Lagförmän, arbetande förmän, kyrkogårdsvaktmästare samt personal som skall rekryteras till dessa befattningar, alternativt blivande arbetsledare.

Tid & Plats
Ej bestämd.

Pris, exklusive middag & logi:
5700:- för medlemsförvaltning
6100:- för övriga
exkl.moms