TCYK-konferens 24 november 2022

Konferensen visar på de möjligheter som TCYK:s yrkesbevis ger då man ska kvalitetssäkra yrkeskompetens i utemiljöbranschen.
Datum: 24 november, 2022
Plats: Kristinedals träningscenter/konferens Byfogdegatan 4 vid SKF i Göteborg
OBS: begränsat antal platser så skynda dig med anmälan!
Klicka på bilden nedan för anmälan och mer information.