Allmänt

Nordisk kongress i Tammerfors – Uppskjutet till 2022


Vi måste tyvärr meddela att den Nordiska kongressen planerad till 8-10 september 2021 måste flyttas till 2022. Vi återkommer med datum efter sommaren 2020. Temat ”Kyrkogården som kulturarvsbärare och dess betydelse för miljön” och programpunkter kommer att behållas. Läs mer senare på SKKF.se och NFKK.eu.

NFKK.se finns även föredragen från seminariet i Drammen 2-3 mars 2020.