Allmänt

Nordisk kongress 8-10 september 2021, Tammerfors


I september 2021 är det igen dags för den Nordiska kongressen i NFKK:s regi – denna gång i Tammerfors, Finland. Tema 2021 är ”Kyrkogården som kulturarvsbärare och dess betydelse för miljön”. Boka 8-10 september 2021 redan nu! Program mm kommer senare under våren och återfinns på SKKF.se och NFKK.eu.

NFKK.se finns även föredragen från seminariet i Drammen 2-3 mars 2020.