Allmänt

Nominera årets kyrkogårdsförvaltning

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har nöjet att utlysa tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning 2020.

Nominera så här:
Alla i branschen kan föreslå en kyrkogårdsförvaltning till årets bästa. Anställda kan dock inte nominera sin egen förvaltning. Förvaltningar som tidigare har deltagit i tävlingen kan bli föremål för ny bedömning. Motivera din nominering utförligt! Läs mer om nomineringen här.
Lämna ditt förslag senast den 3 april 2020 via kansli@skkf.searbetsgivare@svenskakyrkan.se eller www.kyrkogardschefer.se.