Allmänt

Nominera årets kyrkogårdsförvaltning

Anmälningstiden för Årets kyrkogårdsförvaltning 2020 har nu gått ut men Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund vill meddela att ni redan NU kan nominera kandidater för  tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning 2021.

Nominera så här:
Alla i branschen kan föreslå en kyrkogårdsförvaltning till årets bästa. Anställda kan dock inte nominera sin egen förvaltning. Förvaltningar som tidigare har deltagit i tävlingen kan bli föremål för ny bedömning. Motivera din nominering utförligt! Läs mer om tidigare nominering här.
Lämna ditt förslag via kansli@skkf.searbetsgivare@svenskakyrkan.se eller www.kyrkogardschefer.se.