Kulturgravar.se – Digital kyrkogårdsvandring

SKKF lanserade 2017 Kulturgravar.se. Där finns i dagsläget drygt 50 begravningsplatser anslutna men fler välkomnas. Läs i följande dokument hur du går till väga för att ansluta dig. Se även exempel med konstnären John Bauer.