Krematoriestatistik 2022 – frekvensen sjönk

Råcksta kapell och krematorium. Foto: Wikimedia Commons

”Frekvensen sjönk under 2022” går att utläsa av 2022 års krematoriestatistik. Sveriges krematorier utförde totalt 78 518 kremationer under 2022, en ökning med 1 021 jämfört med 2021. Kremationsfrekvensen för riket minskade dock till 82,9 procent, en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med 2021. Nu var frekvensen väldigt hög under 2021, så 2022 års siffra är mera att jämföra med kremationsfrekvensen före pandemin. Den ökade frekvensen 2021 var som vi trodde inget trendbrott utan en tillfällighet. En annan detalj som går att utläsa av statistiken är att användningen av fossilfritt stödbränsle till krematorieugnarna fortsätter att öka.