Fria eller fälla 2.0

Träd i olika offentliga miljöer är värdefulla ur flera perspektiv. Därför uppstår ibland intressekonflikter när avvägningar behöver göras mellan olika värden i trädvårdssammanhang. Den nyligen reviderade handledningen “Fria eller fälla” ska underlätta arbetet med hantering av träd och öka förståelsen för trädens värde.

Som ett led i lanseringen av uppdateringen anordnat Länsstyrelsen i Västmanlands län tre seminarier.