Ett besök på Norra begravningsplatsen i Stockholm

Inför Alla helgonsdagen har taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län besökt Norra begravningsplatsen i Stockholm och pratat med Ander Öhgren. Lyssna på det inslaget här.