En studie av krematorieverksamheten i Stockholms län

Som en följd av det ansträngda läget under pandemivåren 2020 tog SKKF på uppdrag av de fyra krematoriehuvudmännen i Stockholms län initiativet till en detaljerad studie av krematorieverksamheten i Stockholms län. I utredningen beskrivs en kapacitetsbrist i länets norra delar och förslag på lösning. Läs hela utredningen här.