Lagar/förordningar

Deltagande i begravningsceremoni

Regeringens beslut om undantag från förbudet gällande mer än 8 personer på en offentlig tillställning och allmän sammankomst gäller begravningar även efter de senast uppdaterade restriktionerna.
Undantaget möjliggör att upp till 20 personer kan delta i en begravningsceremoni oavsett trosinriktning. Detta gäller även borgliga begravningar.
I de 20 personerna räknas inte personal i form av förrättare, musiker, eventuella körer, vaktmästare med mera.