Begravningsavgiften höjs 2024

Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2024 till 27,7 öre per hundralapp, en ökning med 1,9 öre från föregående år. För en person som tjänar 350 000 kr om året innebär det en avgift om 969,50 kr per år, eller cirka 81 kr per månad. Avgiftssatsen för 2023 var 25,8 öre per hundralapp. Höjningen beror framför allt på ökade räntekostnader och stora underhållsåtgärder.
Läs mer om begravningsavgiftssatsen på Kammarkollegiets webbsida.