Ändringsmeddelande Laglistor

SKKF samarbetar med WSP avseende lagbevakning som berör begravningsverksamheten. Laglistorna är uppdelade i krematorieverksamhet och övrig begravningsverksamhet och är tillgängliga för er som är medlemmar i SKKF. Halvårsvis levereras en sammanställning av de senaste förändringarna via ändringsmeddelande. Se dessa meddelanden och ta del av laglistorna.