Rikskonferensens program 2020 i Borås

Måndag den 25 maj

09.00 Registrering och kaffe
10.00-10.15 Konferensen öppnas
Kathrin Flossing, ordförande SKKF, Sarit Monastyrski, programledare och Boråsambassadör, Fredrik Hägglund kyrkoherde Borås pastorat, Jan Olov Andersson, vd SKKF
10.15-11.00 Ekonomin för begravningshuvudmannen
Förståelse mellan församlingsverksamhet och samhällsuppdraget begravning
Staffan Yngvesson, civilekonom Treklangen AB Fristad
11.00-11.05 Ge form åt askgravlunden Linnéan i Borås
– designtävling om hur begravningsplatsen blir en värdefull mötesplats
Tävling för SLU-studenter
11.05-11.30 Bensträckare
11.30-12.10 Rekrytering av kompetent personal till begravningsverksamheten
Validering som verktyg att utveckla medarbetare och entreprenörer
Lennart Wahlstedt, utemiljö och kretsloppstrateg
Bostads AB Poseidon
12.10-13.10 LUNCH
13.10-13.40 Begravningssamfälligheter? Begravda för evigt?
13.40-14.10 Krisberedskap i begravningsverksamheten
Beredskapsstrategi för huvudmannen
Jan-Olof Olsson, handläggare försörjningsberedskap MSB Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
14.10-14.20 Introduktion inför studiebesök
14.20-17.10 Studiebesök på Borås kyrkogårdar
19.30 Supé med underhållning på Borås kongress

Tisdag 26 maj

08.30-09.00 Fossilfri begravningsbransch 2023
Färdplan, nulägesanalys och drivkrafter
Joachim von Stedingk, journalist Von Stedingk kommunikation
09.00-10.00 ”2050: Så fick vi en hållbar värld”
En hisnande baklängestur som lämnar oss med framtidstro
Catarina Rolfsdotter-Jansson, föreläsare, moderator och programledare
10.00-10.25 KAFFE
10.25-11.15 Stenar, liljor, ljus och vatten
Från tiden när dödens ritualer föds i världsreligionerna till förståelse för dagens
krav, regler och önskemål om döden och det som lämnas efter.
Philip de Croy, thanatolog, dödsvetare
11.15-12.00 Begravningsplatser i det framtida mångreligiösa Sverige
Vad kan vi vänta oss, hur behöver vi planera ?
Örjan Wallin, handläggare för krisberedskapsfrågor
Myndigheten för stöd till trossamfund
12.00-13.00 LUNCH
13.00-13.45 Ett för evigt grönt rum
Vad kan vi lära från historiska trädgårdar och kyrkogårdar
om estetik och hållbart växtmaterial
Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist, författare och programledare
13.45-14.25 Klimatförändringar och anpassning till torka och översvämning
Vad har vi att förvänta oss i framtiden och hur rustar vi kyrkogårdsförvaltningen
för de nya förutsättningarna?
Aino Krunegård, Kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI
14.25-14.35 Prisutdelning SLU-tävling
14.35-15.35 Att navigera utifrån sin livskarta för framtiden
Att leda och ledas… Endless Power…
Hur skapar man sitt mindset, energi, och dynamik i utmanande arbetsmiljöer?
Tina Thörner, rallykartläsare, ledarskapscoach och mental tränare
15.35 Avslutning

BEGRAVNINGSOMBUDSTRÄFF

Begravningsombud och representanter
från Länsstyrelserna inbjuds till ett
informationsmöte med möjlighet att
diskutera aktuella frågor.
Tisdagen den 26 maj kl. 08.30-10.25
I lokal Franklin