Kahtrin Flossing

Kathrin Flossing

SKKF är mycket glada över att ha lyckats rekrytera Kathrin Flossing som ordförande i SKKF:s centralstyrelse.

Kathrin Flossing var tidigare chef för riksdagsförvaltningen med titeln riksdagsdirektör.
– Det som lockar mig är att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av SKKF. De frågor som är aktuella idag ska bli mycket spännande att arbeta med.

Kathrin Flossing är jurist i botten och har varit chef för fler olika organisationer och på olika nivåer. Sedan mitten av nittiotalet är hon väl insatt i begravningsfrågor. Bland annat var hon regeringens ensamutredare i begravningsutredningen som blev klar 2009. Betänkandet heter ”Några begravningsfrågor” (SOU 2009:79).
– Sedan jag började med de här frågorna har intresset vuxit hela tiden. Jag gillar att resa runt i vårt land och besöka kyrkogårdar och är också
intresserad av miljöfrågor sedan min tid på Kulturdepartementet.

Kathrin Flossing hoppas få uppleva ett givande styrelsearbete där det finns olika kompetenser som tillsammans kan bidra till ett gott resultat.
– Det är det viktiga med en styrelse. Jag tycker mycket om att samarbeta,
men kan förstås också sätta ned foten när det behövs.