Ulla Y Gustafsson – ”Särkostnadsredovisningen är av största vikt”

Ulla Y Gustafsson har suttit i SKKF:s styrelsen sedan 2010 och varit begravningsombud dubbelt så lång tid. En roll som kom till när kyrkan och staten gick skilda vägar år 2000.

För henne är det en principsak att begravningsfrågorna ska vara en kommunal verksamhet och inte en kyrklig. Hon vill ändå framhålla att hon tycker att kyrkan sköter det bra.

– Jag företräder de som inte tillhör Svenska kyrkan och tar tillvara deras intressen. Det var jobbigt i början när ingen visste vad ett begravningsombud var och jag blev inte direkt mottagen med öppna armar av Göteborgs kyrkoförvaltning. Det gällde att ställa frågor och ta för sig, med tiden har samarbetet i Göteborg kommit att fungera mycket bra.

Utöver uppdraget som begravningsombud har hon varit förtroendevald för socialdemokraterna i Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen både på hel- och deltid. Fokus har främst varit sjukvårds- och fastighetsfrågor. Och så har hon varit vice ordförande i Västra Götalandsregionen i 12 år liksom utredningssekreterare inom folktandvården i Västra Götaland, bland annat.

– Att jag blev invald i SKKF styrelse berodde nog på mitt uppdrag som begravningsombud. En fråga som varit viktig för mig i styrelsen är särkostnadsredovisningarna, det vill säga begravning kontra kyrklig verksamhet. Jag tycker att vi hittat bra former för att arbeta med det.

Att begravningsavgiften används på rätt sätt är det ena av ett begravningsombuds uppdrag. Det andra är att ha kontakt med andra trossamfund och organisationer och se till att det finns begravningsplatser för muslimer, buddhister och andra trosinriktningar.

– Vi har jobbat för neutrala ceremonilokaler på de begravningsplatser i Göteborg som har kapell. I dag är det verklighet.

Slutligen vill hon slå ett slag för alla kyrkogårdsarbetare och deras viktiga roll.

– Okunskapen om begravningsfragor är stor hos allmänheten. Kyrkogardsarbetare möter väldigt mycket folk, därför är det viktigt att de är informerade och kunniga.

Gerd Eriksson
Kyrkogården

Namn: Ulla Y Gustafsson
Ålder: 76 (2023)
Bor: Göteborg
Drivkraft: Att delta i samhällsarbetet
Fritidsintressen: Far runt med husbilen, bor halva året i Kungshamn i ett hus som varit i familjens ägo sedan 1919.
Vad står Y:et för?: Yvette. En annan kommunalpolitiker i Göteborg hette likadant, vi fick varandras post och handlingar hela tiden. Då lade jag till ett Y, nu kallar alla mig för ”Ulla Y” i stället.