TCYK:s Öppna brev till Malmö stad

Det Öppna brevet från Trädgårdsnäringen Centrala Yrkeskommitté, TCYK, till Malmö stad som ett svar på förändrad organisation för grönyteförvaltningen.
Artikeln i Aftonbladet 12 juni 2020
Det öppna brevet
Uppföljande artikel i Aftonbladet