TCYK ersätter den Gröna boken med digitala blanketter

Som ett led i att utveckla och kvalitetssäkra Yrkesbevisen ser TCYK över rutiner och digitaliserar en del processer. Den gröna boken som funnits sedan början på 90-talet fasar vi ut från och med 2021-01-01. Vi ersätter den funktion som gröna boken haft med två blanketter. Du hittar blankett för väg 1 till yrkesbevis här och blankett för väg 2 här. För yrkesbevis 1 gäller sedan 2019-09-01 endast väg 3validering enligt OCN-metoden. Lär mer här.

Utöver digitala blanketter för den Gröna boken kan även redan utfärdade yrkesbevis begäras ut från en ny tjänst på www.yrkesbevis.com. Ta del av tjänsten här.