Mångkulturella begravningsskick

Alla har rätt till ett värdigt avsked som stämmer överens med den avlidnes kultur och önskemål.
I häftet Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar framtaget av Sveriges begravningsbyråers förbund, kan du läsa lite om flera av de trossamfund som verkar i Sverige idag.

Observera att det som står i häftet om olika seder och traditioner inte talar om hur det är, eller hur det ska vara, utan bara om hur det kan gå till.