Både begravningsavgiften och ersättningsbeloppet höjs till 2022

Kammarkollegiet har fastställt begravningsavgiften och ersättningsbeloppet för 2022 och båda höjs. Begravningsavgiften höjs till 26,1 öre vilket är en höjning med +0,8 öre eller drygt +3%. Läs mer här.

Även ersättningsbeloppet höjs till följande:
På bestämd plats: 36 950 kr, tidigare 29 775 kr
Utan bestämd plats: 1 478 kr, tidigare 1 191 kr
Ökningen för ersättningsbeloppet uppgår därmed till +24%.
Läs mer om ersättningsbeloppet här.