Medlemssidor

Bli medlem i SKKF
Kontakta SKKF kansli för offert om vad medlemsavgiften är för er församling/pastorat.
Medlemsavgiften baseras, från och med 2020, på antalet invånare i församlingen/pastoratet.

Som medlem i SKKF får ni 

  • Gratis telefonrådgivning
  • Rabatt på konferenser och alla utbildningar 
  • Två fria prenumerationer av tidningen Kyrkogården

 

2017 års kyrkogårdsförvaltning finns i Harplinge
Med kreativitet och effektivt utnyttjade av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge pastorat skapat en levande l´kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet. Läs mer här och ta del av förvaltningen diplom här.  


Kvistofta blev årets kyrkogårdsförvaltning 2016
Kvistofta kyrkogårdsförvaltning arbetar strategiskt och målmedvetet med sin miljöpolicy.
Förvaltningens lokaler värms med bergvärme och endast grön el används. Enbart komposterbart material används
vid gravsmyckning och transporter samordnas i möjligaste mån med församlingen.
Organisationen är decentraliserad och varje medarbetare är ansvarskännande och deltar aktivt i utvecklandet av
verksamheten. Alla vaktmästare har genomgått samtliga steg i SKKF:s utbildning för kyrkogårdspersonal.
Samtliga vedertagna gravskick erbjuds med därtill hörande tjänsteutbud. Förändringar har genomförts så att
kyrkogårdar, expedition och kyrkor är fysiskt tillgängliga för alla besökare.
Församlingen jobbar aktivt med att ta fram bästa möjliga lösningar utifrån den lokala kontexten.
All utveckling sker i samklang med den kulturhistoriska miljön.
Pastoratet vårdar det kulturhistoriska arvet på ett föredömligt sätt avseende både växtmaterial och
gravvårdar. Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar som inte kan stå kvar på sin ursprungliga plats samlas i lapidarium.