Medlemssidor

Här kan du som är verksam i en medlemsförvaltning
  • ta del av eller dela med dig av en erfarenhet (Erfarenhetsbank)
  • be om råd eller ta del av råd som som andra fått (Rådgivning).
Medlemsnytt

Här kommer fortlöpande information och nyheter som i första hand vänder sig till dig, 
anställd eller förtroendevald i en medlemsförvaltning, att publiceras.

Kvistofta blev årets kyrkogårdsförvaltning
Kvistofta kyrkogårdsförvaltning arbetar strategiskt och målmedvetet med sin miljöpolicy.
Förvaltningens lokaler värms med bergvärme och endast grön el används. Enbart komposterbart material används
vid gravsmyckning och transporter samordnas i möjligaste mån med församlingen.
Organisationen är decentraliserad och varje medarbetare är ansvarskännande och deltar aktivt i utvecklandet av
verksamheten. Alla vaktmästare har genomgått samtliga steg i SKKF:s utbildning för kyrkogårdspersonal.
Samtliga vedertagna gravskick erbjuds med därtill hörande tjänsteutbud. Förändringar har genomförts så att
kyrkogårdar, expedition och kyrkor är fysiskt tillgängliga för alla besökare.
Församlingen jobbar aktivt med att ta fram bästa möjliga lösningar utifrån den lokala kontexten.
All utveckling sker i samklang med den kulturhistoriska miljön.
Pastoratet vårdar det kulturhistoriska arvet på ett föredömligt sätt avseende både växtmaterial och
gravvårdar. Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar som inte kan stå kvar på sin ursprungliga plats samlas i lapidarium.