Forskningsstiftelsen för krematorieteknik

Som ett led i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds uppgift, att verka för forskning och utveckling inom kyrkogårds- och krematorieområdet, tog förbundets Tekniska delegation initiativ till att bilda en Forskningsstiftelse.

Den 17 mars 1987 föreslog SKKF:s centralstyrelse i ett upprop om inrättandet av en Forskningsstiftelse. Kapital skapades  genom att landets krematoriehuvudmän medverkade med fem kronor per kremation och år under en begränsad period.

Styrelsen

Forskningsstiftelsens styrelse presenteras inom kort

Forskningsstiftelsens stadgar

Genomförda projekt

Klicka här för att läsa en sammanställning över genomförda forskningsprojekt
1989-2003
2007-2013
Rapsoljeeldning, Örebro 2015
Utvärdering, förbränning pacemaker 2016
NOx rapport 2016