CGK - Centrala Gravvårdskommittén

CGK:s uppgift är att

 • Verka för och vidareutveckla god gravkultur
 • Stödja lokala traditioner inom gravkulturen
 • Arbeta för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar och miljöer inom begravningsplatserna
 • Sprida kunskap och förståelse för god gravkultur och dess förutsättningar
   

CGK – Centrala Gravvårdskommittén består av två representanter från vardera:

 • SKAO - Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation
 • SKKF - Sveriges kyrkogårds- och Krematorieförbund
 • FSK - Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
 • GRO - Gravvårdsfirmornas Riksorganisation
 • I kommittén ingår en adjungerad ledamot från Riksantikvarieämbetet

 

Aktuellt från CGK

Huvudmannens och gravstensfirmans ansvar vid montering - en vägledning


Montering och provning av gravvårdar

Protokoll inskickade till CGK, läs företag och produktnamn här

Blankett för statisk provning av produkt

Nya anvisningar för kontroll av gravstenar


Läs mer här:

Introduktion till gravstenssäkerhet

Instruktion till prövningspersonal

Råd om inspektion av natursten högre än 1,5 m

Monteringsanvisningar för gravvårdar av natursten

Montering och provning av gravvårdar