CGK - Centrala Gravvårdskommittén

CGK:s uppgift är att

 • Verka för och vidareutveckla god gravkultur
 • Stödja lokala traditioner inom gravkulturen
 • Arbeta för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar och miljöer inom begravningsplatserna
 • Sprida kunskap och förståelse för god gravkultur och dess förutsättningar
   

CGK – Centrala Gravvårdskommittén består av två representanter från vardera:

 • SKAO - Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation
 • SKKF - Sveriges kyrkogårds- och Krematorieförbund
 • FSK - Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
 • GRO - Gravvårdsfirmornas Riksorganisation
 • I kommittén ingår en adjungerad ledamot från Riksantikvarieämbetet

 

Aktuellt från CGK

Gravvårdseminarium i Alvesta och Gävle 2019

Centrala Gravvårdskommittén tackar för bra dagar med bra diskutioner i både Alvesta och Gävle. En samlad presentation från dagarna finner ni här.

Fyra dokument om gravvårdsäkringsarbete har blivit tre!

Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har nu slutfört arbetet med att uppdatera och revidera de viktiga dokumenten om gravvårdssäkringsarbete. Fyra dokument har blivit tre i och med att de två som innehåller instruktioner för provning har slagits samman till ett.

Följande dokument gäller från och med 1 februari 2019:

Fakta har granskats och texterna har varsamt redigerats. Några instruktionsbilder återstår att byta ut.
Med denna satsning vill CGK uppmana förvaltningar och entreprenörer att använda dessa dokument som vägledare i gravvårdssäkringsarbetet så att allas våra kyrkogårdar och begravningsplatser blir trygga miljöer för både anställda och besökare.
 

Produkter för säkring av gravvårdar

Protokoll inskickade till CGK, läs företag och produktnamn här