Program Rikskonferens 2024

Måndag den 20 maj

09.00 – 10.00: Registrering och kaffe

10.00 – 10.15: Konferensen öppnas
Knut Weibull, ordförande SKKF
Representant för Norrköpings Kommun
Katarina Wändahl, kyrkoherde Norrköpings pastorat
Dennis Jansson, vd SKKF

10.15 – 10.55: Arv som utvecklar Sverige
Allmänna arvsfonden – en världsunik möjliggörare
Mathias Westrell, enhetschef på Allmänna arvsfonden,
Mikael Wahldén, handläggare på Allmänna arvsfonden

10.55 – 11.15: Presentation av studenttävlingen
SKKF, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges stenindustriförbund
Klara Jarstad Blomqvist biträdande kyrkogårdschef/landskapsingenjör Norrköpings pastorat
Mattias Elofsson, kyrkogårdskonsulent SKKF

11.15 – 11.45: Bensträckare

11.45 – 12.05: Förändringar i begravningsseden
Jan-Olof Aggedal, docent i praktisk teologi, Lund stift.

12.05 – 12.30: Från vattenförbud till mångfald
Dammen gav ringar på vattnet
Fredrik Johansson, kyrkogårdsansvarig, Södra Tjust pastorat
Göran Svensson, kyrkogårdsansvarig, Södra Tjust pastorat

12.30 – 14.00: LUNCH

14.00 – 14.45: Om sorg och vidskepelse i dödens rum
Hur sorg och död hanterades förr i tiden
Tove Karlsson, museipedagog på KA Almgrens sidenväveri

14.45 – 15.00: Introduktion till studiebesöken
Annelie Karlsson, kyrkogårdschef, Norrköpings pastorat

15.00 – 17.15: Studiebesök på Norrköpings kyrkogårdar

19.30: Supé med underhållning


Tisdag 21 maj

08.30 – 09.10: Smittskydd – vad har vi lärt oss av pandemin
Åsa Szekely Björndal, medicine doktor på Folkhälsomyndigheten

09.10 – 09.40: Nya och sammanslagna Arbetsmiljöföreskrifter, AFS
Fredrik Möllerfors, arbetsmiljöspecialist vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

09.40 – 09.50: Nytt från begravningsforskningen
Magdalena Nordin, docent i religionssociologi vid Göteborgs universitet

09.50 – 10.10: Samtal om den multikulturella begravningsplatsen
Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet
Helena Nordh, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet

10.10 – 10.40: KAFFE

10.40 – 11.10: Rätt växtval i gravrabatten – sommarblommor eller perenner?
Mona Holmberg, trädgårdskonsult

11.10 – 12.00: Konsten att attrahera, leda och utveckla dagens unga
Sofia Rasmussen, omvärldsanalytiker

10.30 – 12.00: Parallell programpunkt – BEGRAVNINGSOMBUDSTRÄFF i Trozellisalen
Begravningsombud och representanter från Länsstyrelserna inbjuds till ett informationsmöte om aktuella frågor.

12.00 – 13.30: LUNCH

13.30 – 14.00: Information från kyrkostyrelsen om aktuella frågor inom begravningsverksamheten
Erik Sjöstrand, ledamot i kyrkostyrelsen

14.00 – 14.30: Liknar granhäcken en rishög
Kunskap om skötsel för ett långlivat kulturarv
Tina Westerlund, lektor i kulturvård vid Göteborgs universitet.

14.30 – 14.45: Studenttävlingen – presentation av det vinnande bidraget
Klara Jarstad Blomqvist biträdande kyrkogårdschef/landskapsingenjör Norrköpings pastorat
Mattias Elofsson, kyrkogårdskonsulent SKKF

14.45 – 15.30: Och bilen går bra? – kallpratet som leder in i värmen
Niklas Källner, journalist, programledare och författare

15.30: Avslutning och kaffe