Övrig information

SKKF:s RIKSKONFERENS 2024 på Louis de Geer kongress i Norrköping 20-21 maj

Det har länge framstått som ett behov, att representanter för landets förvaltningar få råkas och diskutera gemensamma frågor,
bl.a. av teknik, förvaltningsmässiga och social natur…
…det är inbjudarnas förhoppning, att en dylik konferens skall kunna hållas med jämna mellanrum
Utdrag ur texten till den första Rikskonferensen 8-9 november 1954.

Vi kan nu 70 år senare konstatera att vi lyckats hålla liv i den förhoppning som fanns 1954 och välkomnar er därmed till årets konferens!

Läs mer här