Designtävling, Tidningen Kyrkogården

Designtävlingens omröstning

Tävlingen är avslutad

Designtävlingen pågick fram till klockan 24, den 5 augusti, och är därmed avslutad.
• Juryn tar nu över för att utse en vinnare.
• Resultatet av tävlingen – samt vinnaren – presenteras här på SKKF:s webbplats.
• En intervju med den/dem som står bakom det vinnande bidraget publiceras i tidningen Kyrkogården #4–2020, som är beräknad att komma ut till mottagarna den 10 september.

Med vänlig hälsning,
/Juryn


Juryn motiverar sitt urval (pdf) Årets tre finalister

Bakgrund

Varje år bjuder SKKF, Tankesmedjan Movium vid SLU och Stenindustriförbundet in studenterna vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör-designen till en tävling i gestaltning av en del av en begravningsplats. I år skulle tävlingen ha avgjorts i samband med SKKF:s Rikskonferens i Borås i slutet av maj, men på grund av coronapandemin har konferensen ställts in. Omröstningen genomförs därför här på SKKF:s webbplats i stället.
• Det vinnande bidraget tilldelas en prispeng om 10.000 kronor. De två bidrag som kommer på en delad andraplats får 5.000 kronor var. Det är bidragen som belönas, och penningpriset är därmed detsamma oavsett hur många individer som står bakom det enskilda bidraget.

Så här fungerar det

Som vanligt har en arbetsgrupp vaskat fram tre förslag – A, B och C – utifrån de sammanlagt arton förslag som studenterna vid SLU har lämnat in till tävlingen i år.
• Läs arbetsgruppens motivering till valet av de tre bidragen här (pdf).
• De tre förslagen – som bygger på de här förutsättningarna – presenteras nedan och kan laddas ned som pdf-filer för genomläsning innan du lägger din röst.
• Alla som vill kan delta i omröstningen. För att medverka väljer du ett av de tre alternativen i formuläret längre ned på sidan. Vänligen, rösta bara en gång per person – däremot kan naturligtvis alla på arbetsplatsen medverka i omröstningen.
• Vill du även vara med i utlottningen av priser till dem som har röstat på det förslag som har fått flest röster när tävligen stänger, kl 24 den 5 augusti, fyller du även i ditt namn och din e-postadress (att lämna uppgifter om vem du är och din epostadress är frivilligt; de lagras till tävlingen är avgjord och raderas sedan permanent. Det är bara den som lämnar dessa uppgifter som också finns med i utlottningen av priser efter omröstningen).

 

De tre finalisterna i årets designtävling

Klicka på bilderna för att ladda ned respektive förslag i pdf-format.

A

”Stillhetens ö”


A

B

”Vila – Liva”


B

C

”Ängskastellet”


C

De tre förslagen samlade i en pdf-fil [cirka 15 MB].

• Omröstningen öppnar den 17 juni 2020, och avslutas kl 24, den 5 augusti 2020. Resultatet av omröstningen kan inte överklagas.
• Det vinnande bidraget (det som fick flest röster) presenteras i tidningen Kyrkogården #4–2020, som är planerat att komma ut till SKKF:s medlemmar och övriga prenumeranter den 10 september.
• Prisutdelning och ceremoni är planerad att genomföras vid SLU i Alnarp den 4 september 2020, men på grund av coronapandemin kan detta förändras – håll utkik på Moviums webbplats efter de senaste detaljerna.
• Tävlingsansvarig inom SKKF är Ronny Holm.Omröstningen är nu stängd (kl 24, den 5 augusti 2020). Resultatet presenteras i tidningen Kyrkogården #4–2020, som kommer till mottagarna den 10 september. En pdf-fil för nedladdning kommer även att finnas på Kyrkogårdens webbsida, www.kyrkogarden.com.