Färdplan 2023

Färdplan för en fossilfri begravningsverksamhet 2023

Färdplan för en fossilfri begravningsverksamhet 2023 är SKKF:s arbete för att begravningshuvudmännen ska ha en fossilfri och klimatneutral verksamhet till år 2023. Arbetet lanserades via ett webbinarium den 22 september 2020. Efter webbinariet finns färdplanen nu här för nedladdning.

Svenska kyrkans Inköpsstöd – en hjälp till Fossilfri begravningsverksamhet
Som ett komplement till SKKF:s Färdplan för fossilfri begravningsverksamhet vill vi informera om Svenska kyrkans Inköpsstöd. Den tjänsten samlar Svenska kyrkans ramavtal och leverantörer. Redan nu finns det ramavtal för el men även fossilfria bränslen och inom kort kommer ramavtal för småmaskiner och fordon vara klart. OBS: För att komma åt denna tjänst måste ni vara inloggade på Svenska kyrkans intranät.

Webbinarium om Fossilfri begravningsverksamhet
I samband med lanseringen av SKKF:s färdplan för fossilfri begravningsverksamhet 2023 inbjöd SKKF till ett webbinarium i ämnet. Webbinariet innehöll förutom en presentation av SKKF:s färdplan även en presentation av Svenska kyrkans färdplan för klimatet och goda exempel på hur några förvaltningar runt om i Sverige jobbat med att uppnå målet med en fossilfri begravningsverksamhet 2023. Klicka på namnen nedan för att ta del av presentationer.


Medverkande:
Annika Gottberg, miljöspecialist Kyrkokansliet i Uppsala
Jan-Olov Andersson, vd Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
Joachim von Stedingk, kommunikationskonsult och författare
Jonas Weissglas, Energiengagemang, Strängnäs
Tobias Munkholm, kyrkogårds- och fastighetschef Värnamo pastorat
Birgitta Linåker, chef för begravnings- och serviceverksamheten, Kalmar pastorat
Per Martinsson, fastighets- och kyrkogårdschef Vadstena och Dals församlingar
Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Göteborgs begravningssamfällighet

SKKF är en del av det statliga initiativet Fossilfritt Sverige. Det inleddes 2016, och regeringen beslutade i maj 2020 att förlänga arbetet med fyra år fram till december 2024.
• Fossilfritt Sverige skriver på sin webbplats att man kommer att fokusera på arbetet på att skapa förutsättningar för genomförande av branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Genom att ta fram konkreta strategier för centrala utmaningar i färdplanerna tar man nu ett helhetsgrepp på klimatomställningen av den svenska industrin.
• SKKF kommer inom kort att publicera sin egen färdplan både här och på Fossilfritt Sveriges webbplats.

Arbetet med Agenda 21

Redan i mitten av 1990-talet tog SKKF fram en skrift som anpassade Agenda 21 till begravningsverksamheten. Agenda 21 var resultatet av klimatkonferensen i Rio de Janeiro 1992, och tog sikte på ett antal punkter som skulle driva det globala miljö- och klimatarbetet framåt.
• Läs SKKF:s skrift om Agenda 21 här.