Utbildning för kyrkogårdspersonal

Kyrkogårdens markbyggnad

Hårdgjorda ytor på kyrkogården

Utbildningen tar upp hur en hårdgjord yta anläggs och underhålls samt hur rätt skötsel ger en hållbar yta.
Genom att hårdgjorda ytor anläggs på rätt sätt och skötsel och underhåll sätts in med rätt intervall kan ytorna hålla under längre tid och därmed ge en bättre driftsekonomi. Hårdgjorda ytor av natursten, betongplattor/sten, asfalt eller grus för gång- och körvägar, sittplatser, serviceplatser eller liknande ytor. Kursen ger kunskap i hur olika ytor ska vara uppbyggda på rätt sätt. Vilka material finns att välja bland, fördelar respektive nackdelar. Vilka skötselinsatser respektive material kräver. Enklare arbeten som förvaltningarna kan göra i egen regi.

Mål:
Att ge kunskap om olika material för en hårdgjord markyta, krav på uppbyggnad, underhåll och skötsel.

Målgrupp:
Kyrkogårdsvaktmästare och övrig kyrkogårdspersonal

Tid & plats
19 april, 13.30-16.30 & 20 april, 08.30-11.30 – Webbkurs
Webbkursen är uppdelad i två halvdagar. 300:- avgår i webbrabatt!

Pris:
2 950:- / person från medlemsförvaltning
3 350:- / person från övriga
exkl. moms

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmail