Ledarskap

Arbetsledarutbildning steg III

Den goda arbetsplatsen kännetecknas av en öppen dialog mellan ledare och arbetstagare bl a i samband med PU- och lönesamtal. Att ställa konkreta frågor som leder till dialog är en svår konst som kräver kunskap. Den kunskapen är nödvändig för att en arbetsplats och dess personal ska kunna utvecklas optimalt. Att dagligen praktiskt utöva sitt ledarskap är krävande. Kunskap om konflikthantering är en god investering för en arbetsplats. Kursen ger kunskap om utvecklingssamtal och hantering av konflikter samtidigt som den ger möjlighet till reflektion och utbyte av erfarenheter med andra deltagare.

Mål: 
Att ge insikt om styrka och svagheter, att få kännedom om metoder och ”verktyg” som är till hjälp för arbetsledare i den höga förändringstakten.

Målgrupp:
Chefer, arbetsledare, övrig personal som håller i PU- och lönesamtal samt konflikthantering.

Tid och plats:
14-15 november – Stockholm

Pris, exklusive middag & logi:
5400:- för medlemsförvaltning
6400:- för övriga
exkl.moms

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmail